Picture1

Kopējā biedru sanāksme – šis ir Asociācijas augstākā institūcija. Katrs uzņēmums, kurš darbojas tiešās tirdzniecības nozarē un piekrīt noteiktām prasībām, var kļūt par TTA locekli.

Valdes – uzņēmumi ievēl 3 padomes locekļus uz 2 gadu periodu.

Valdes priekšsēdētājs – Padomes locekļi viņu ievēl uz 1 gadu periodu.

Ģenerālsekretārs Baltijas valstīs – izmaksu samazināšanai Baltijas valstu Tiešās tirdzniecības asociācija ir piekritusi izveidot šādu amatu. Ģenerālsekretārs Baltijas valstīs koordinē TTA aktivitātes, palīdz tām būt pamanāmākām vietējā un starptautiskā mērogā.

Komitejas – Asociācijai var būt komitejas, kuras atbild par konkrētām aktivitāšu sadaļām, piemēram, Juridiskā un likumdošanas komiteja.

Padome:

  • Linda Rutkovska (“Oriflame”) – Valdes priekšsēdētājs
  • Agata Sicinska (“Mary Kay”) – valdes locekle
  • Marcin Klodkiewicz (“Amway”) – valdes loceklis

Ģenerālsekretārs Baltijas valstīs:

  •  Gintautas Zaleckas

Ētikas kodeksa administrators:

  •  Martynas Duksa