Sūdzības forma

Personas dati:

Vārds un uzvārds

Adrese

E-pasts

Tālruņa numurs

Informācija par Kompāniju un produktu:

Kompānijas nosaukums un adrese

Produkts

Pasūtījuma numurs

Tiešās tirdzniecības pārstāvja identifikācijas numurs (ja ir zināms)

Gadījuma izklāsts:

Gadījuma laiks un detalizēts izklāsts

Norādiet produktu daudzumu un cenu. Ja iespējams, pievienojiet arī rēķinus vai citus pavaddokumentus

Vai esat mēģinājuši risināt problēmu ar tirdzniecības pārstāvi vai kompāniju?

Rīcības, ko puses veikušas, lai atrisinātu problēmu?