Sūdzības forma

  Personas dati:

  Vārds un uzvārds

  Adrese

  E-pasts

  Tālruņa numurs

  Informācija par Kompāniju un produktu:

  Kompānijas nosaukums un adrese

  Produkts

  Pasūtījuma numurs

  Tiešās tirdzniecības pārstāvja identifikācijas numurs (ja ir zināms)

  Gadījuma izklāsts:

  Gadījuma laiks un detalizēts izklāsts

  Norādiet produktu daudzumu un cenu. Ja iespējams, pievienojiet arī rēķinus vai citus pavaddokumentus

  Vai esat mēģinājuši risināt problēmu ar tirdzniecības pārstāvi vai kompāniju?

  Rīcības, ko puses veikušas, lai atrisinātu problēmu?