www.ltpa.lt – Lietuvas tiešās tirdzniecības asociācijas

www.edsa.ee – Igaunijas tiešās tirdzniecības asociācijas

www.seldia.eu – Eiropas tiešās tirdzniecības asociācija – Seldia

www.wfdsa.org –  Pasaules Tiešās tirdzniecības asociāciju federācija

www.ptac.gov.lv – Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC)

www.ecclatvia.lv – Eiropas Patērētāju informēšanas centrs (ECC Latvia)

www.pateretjs.lv – Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

www.pvd.gov.lv – Pārtikas un veterinārais dienests (PVD)