Latvijas Tiešās tirdzniecības asociācija ir Eiropas tiešās tirdzniecības asociācijas Seldia (SELDIA) un Pasaules tirdzniecības asociāciju (WFDSA) biedrs.

Kopš 2003.gada Latvijas Tiešās tirdzniecības asociācija ir Eiropas tiešās tirdzniecības asociācijas – Seldia (iepriekš ETTAF – Eiropas tiešās tirdzniecības asociāciju federācija) biedrs.

  • Seldia veicina tiešo pārdošanu Eiropas līmenī kā dinamisku un uzticamu tiešas distribūcijas kanālu.
  • Seldia aizstāv nozares nostāju un intereses, lai nodrošinātu labvēlīgu komerciālo un juridisko vidi, kas ļautu šim distribūcijas kanālam veiksmīgi darboties.
  • Seldia arī informē tās locekļus un tiešās tirdzniecības nozari kopumā, par visu Eiropas likumdošanu un tās ietekmi uz valstu tiešās tirdzniecības uzņēmējdarbības efektīvu darbību.

Vairāk informācijai: http://www.seldia.eu

Latvijas Tiešās tirdzniecības asociācija ir Pasaules Tiešās tirdzniecības asociāciju federācijas (PTTAF) biedrs.

PTTAF uzdevums ir veidot sapratni un atbalstu tiešajai tirdzniecībai visā pasaulē. Asociācija atbalsta tiešās tirdzniecības uzņēmumus un asociācijas:

  •  attīstot, uzturot un veicinot augstākos pasaules standartus atbildīgai un ētiskai rīcībai.
  •  aizstāvot nozares nostāju un intereses varas institūcijās, medijos un ar lielākajiem nozares ietekmētājiem.
  • kalpojot kā uzticams informācijas resurss par tiešo tirdzniecību.
  • veicinot saziņu starp tiešās tirdzniecības vadošajiem pārstāvjiem par nozarei nozīmīgiem jautājumiem.

Vairāk informācijai: http://www.wfdsa.org