Tiešā tirdzniecība ir patēriņa preču un pakalpojumu pārdošana patērētājiem, kas balstīta uz personīgu kontaktu bāzes, galvenokārt, klientu mājās, darbā vai citās, ar mazumtirdzniecību nesaistītās vietās.

Tiešā tirdzniecība ir patēriņa preču un pakalpojumu pārdošana patērētājiem, kas balstīta uz personīgu kontaktu bāzes, galvenokārt, klientu mājās, darbā vai citās, ar mazumtirdzniecību nesaistītās vietās.

Tiešā tirdzniecība sastopama divos dažādos veidos:

  • kā darījums viens-pret-vienu (parasti pēc iepriekšējas vienošanās, tiešās tirdzniecības pārstāvis demonstrē preci klientam) vai
  • kā plānots pasākums (pārdošana, izskaidrojot un demonstrējot produktus potenciālo klientu grupai, ko tiešās tirdzniecības pārstāvis parasti veic klienta mājās, kurš šim nolūkam uzaicinājis citus cilvēkus).

Pastāv dažādi veidi kā organizēt tiešās tirdzniecības uzņēmumu darbību.

Daži tiešās tirdzniecības uzņēmumi izmanto vienotā līmeņa mārketinga struktūru, kur tiešie pārdevēji, pārdodot preces vai pakalpojumus patērētājiem, netiek nodalīti noteiktos līmeņos un ja viņu atalgojums ir pamatots tikai uz viņu pašu pārdošanas apjomiem.

Citi uzņēmumi izmanto tīklu vai vairāklīmeņu mārketinga (MLM) struktūru, kad preces un pakalpojumi tiek piegādāti klientiem gala patēriņam, izmantojot neatkarīgu tiešās tirdzniecības pārstāvju tīkla starpniecību. Šie tiešās tirdzniecības pārstāvji var saņemt atlīdzību, kas atkarīga no preču un pakalpojumu pārdošanas rezultātiem klientiem, kā arī no to tiešo pārdevēju pārdošanas apjomiem klientiem, kurus viņi paši ir rekrutējuši un apmācījuši.

Tiešā tirdzniecība ir tirdzniecības veids ārpus mazumtirdzniecības tīkla.

Tiešā tirdzniecība NAV pārdošana globālajā tīmeklī, pa tālruni vai ar pasta pasūtījumu starpniecību bez tiešas pārdevēja un klienta klātbūtnes. Šādas pārdošanas metodes ir tālpārdošanas veidi. Distances līgumi tiek noslēgti, izmantojot vienu vai vairākus distances komunikācijas līdzekļus.

Tīkla vai vairāklīmeņu mārketingam, ko izmanto tiešajā tirdzniecībā, nav nekāda sakara ar aizliegtām piramīdas shēmām. Piramīdu shēma ir plāns vai darbības, ar kuru palīdzību dalībnieks maksā vai sola maksāt par iespēju saņemt kompensāciju, galvenokārt, par jaunu dalībnieku piesaistīšanu plānam vai darbībām, nevis preču vai pakalpojumu pārdošanu iesaistītajām pusēm.