Privātuma politika

PRIVĀTUMA POLITIKA

Latvijas tiešās tirdzniecības asociācija nodrošina visu tīmekļa vietnē www.tta.lv pieejamo personas datu apstrādi likumīgā, godīgā un pārredzamā veidā. Personas datus apkopo tikai mērķiem, kas noteikti un skaidri definēti šajā politikā, un tie netiek apstrādāti veidā, kas nav saderīgs ar šiem mērķiem.

GALVENIE TERMINI

Privātuma politika – noteikumi par personas datu apstrādi un sīkdatņu lietošanas informāciju, kas tiek publicēta tīmekļa vietnē www.tta.lv.

Tīmekļa vietne – tīmekļa vietne, kuras adrese ir www.tta.lv un, kur apmeklētājs var iesniegt elektroniskus vaicājumus, patērētāja sūdzību veidlapu un saziņas veidlapu.

Datu pārzinis – juridiska vai fiziska persona, kas vienpersoniski vai kopā ar citiem nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus. Datu pārzinis šajā Privātuma politikā ir Latvijas tiešās tirdzniecības asociācija, reģistrācijas numurs: 50008067811, juridiskā adrese: Bruņinieku iela 12 – 9, Rīga, LV-1001, kontaktinformācija: tta@tta.lv.

Datu subjekts – tīmekļa vietnes www.tta.lv apmeklētājs, kura personas datus apstrādā datu pārzinis, lai administrētu elektroniskos vaicājumus.

Personas dati – personas dati, kurus pārvalda datu pārzinis un kas ļauj identificēt tīmekļa vietnes apmeklētāju, tostarp, bet ne tikai: vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi u.c.

Datu pārvaldība – visas darbības, kas veiktas ar personas datiem: iegūšana, ierakstīšana, uzglabāšana, modificēšana (pievienošana vai rediģēšana), lietošana, dzēšana vai cita darbība vai darbību kopums.

Piekrišana – datu subjekta brīvi izteikts akts, ar kuru viņš/viņa piekrīt personas datu apstrādei.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Šī politika paredz pamatnoteikumus personas datu iegūšanai, glabāšanai un pārvaldībai.
Tiek uzskatīts, ka datu subjekts, iepazīstoties ar piekrišanu apstrādāt viņa personas datus, ir iepazinies ar šo privātuma politiku, iesniedzot vaicājumu vai sūdzību un turpinot pārlūkot mūsu vietni.
Šī privātuma politika jums ir pieejama jebkurā laikā tīmekļa vietnē www.tta.lv.

PEROSNAS DATU IEGŪŠANAS, GLABĀŠANAS UN IZMANTOŠANAS KĀRTĪBA

Datu subjekts piekrīt, ka, iesniedzot patērētāja sūdzības veidlapu vai elektronisku vaicājumu / saziņas veidlapu, datu pārzinis apstrādās viņa iesniegtos personas datus, lai apstrādātu sūdzību vai atbildētu uz elektronisku vaicājumu, e-pastu.

Ja apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, mēs arī apkopojam informāciju par to, kā jūs lietojat mūsu tīmekļa vietni. Lasiet vairāk par sīkdatnēm sadaļā SĪKDATNES.

Mēs varam iegūt informāciju par jums no publiskiem un komerciāliem avotiem (kā to atļauj piemērojamie tiesību akti) un saistīt to ar citu informāciju, ko saņemam no jums vai par jums. Mēs varam arī saņemt informāciju par jums no trešo pušu sociālo tīklu pakalpojumiem, kad autorizējaties, piemēram, izmantojot savu Facebook kontu.

Mēs glabājam jūsu personas datus ne ilgāk kā to apstrādes nolūkos, vai to paredz likums, ja likums nosaka ilgāku datu glabāšanas termiņu.

Datu pārzinis apņemas neizpaust apstrādātos personas datus trešajām personām, izņemot šādus gadījumus:

– ja saņemta datu subjekta piekrišana personas datu izpaušanai,
– tiesībaizsardzības iestādēm saskaņā ar likuma prasībām,
– ja nepieciešams, lai novērstu vai izmeklētu noziedzīgus nodarījumus.

DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Datu subjekts piešķir datu pārzinim tiesības iegūt, pārvaldīt, apstrādāt un uzglabāt personas datus tādā mērā un tādos nolūkos, kādi ir noteikti šajā privātuma politikā.

Datu subjektam, kurš ir pareizi identificējis sevi, iesniedzot personu apliecinošu dokumentu vai notariāli apliecinātu šāda dokumenta kopiju, ir tiesības pieprasīt mūsu apstiprinājumu vai viņa/viņas personas datu apstrādi, kā arī pieprasīt piekļuvi mūsu apstrādātajiem viņa/viņas personas datiem.

Datu pārzinim, saņemot likumīgu pieprasījumu no datu subjekta piekļūt apstrādātajiem personas datiem, jāsniedz atbildi 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atcelt savu piekrišanu attiecībā uz personas datu apstrādi, kā arī pieprasīt, lai datu pārzinis dzēš visus ar viņu saistītos datus. Tomēr šis noteikums nav piemērojams, ja saskaņā ar likumiem datu pārzinim ir jāglabā dati.

SĪKDATNES

Kad jūs apmeklējat tīmekļa vietni www.tta.lv, mēs vēlamies nodrošināt jūsu vajadzībām atbilstošu saturu un funkcijas. Tam nepieciešamas sīkdatnes jeb sīkfaili. Tie ir mazi informācijas vienumi, kas saglabāti jūsu tīmekļa pārlūkprogrammā. Tie palīdz datu pārzinim atpazīt jūs kā mūsu vietnes iepriekšēju apmeklētāju, saglabājot jūsu apmeklējuma vēsturi tīmekļa vietnē un attiecīgi pielāgojot saturu.

Sīkdatnes arī palīdz nodrošināt netraucētu tīmekļa vietņu darbību, ļauj uzraudzīt mūsu tīmekļa vietņu apmeklējumu ilgumu un biežumu, kā arī apkopot statistikas informāciju par tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu. Analizējot šos datus, mēs varam uzlabot mūsu tīmekļa vietnes un padarīt tās lietotājdraudzīgākas jūsu vajadzībām.

Pirms jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni, mums jāsaņem jūsu piekrišana sīkdatņu izmantošanai. Šī iemesla dēļ mūsu tīmekļa vietnē ir redzams logs, kas informē par sīkdatņu izmantošanu un lūdz jūs piekrist sīkdatņu izmantošanai, noklikšķinot uz atzīmes “ES PIEKRĪTU”. Ja jūs nepiekrītat, bet turpināsiet pārlūkot vietni, tiks uzskatīts, ka esat piekritis sīkfailu izmantošanai.

Jūs varat izvēlēties, vai vēlaties pieņemt sīkdatnes. Ja nepiekrītat sīkfailu saglabāšanai datorā vai citā ierīcē, varat mainīt tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus un izslēgt visus sīkfailus vai tos ieslēgt/izslēgt pa vienam. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka dažos gadījumos tas var palēnināt tīmekļa pārlūkošanas ātrumu, ierobežot noteiktu tīmekļa vietņu funkcionalitāti vai bloķēt piekļuvi vietnei.

Plašāku informāciju par sīkdatnēm varat atrast šeit:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

PRIVĀTUMA POLITIKAS IZMAIŅAS

Datu pārzinim ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt privātuma politiku. Politikas grozījumi vai papildinājumi stājas spēkā to publicēšanas dienā, t.i., no dienas, kad tie tiek publicēti tīmekļa vietnē www.tta.lv. Ja autorizējaties vai izmantojat mūsu saturu un/vai pakalpojumus, mēs uzskatām, ka piekrītat jaunajām privātuma politikas prasībām. Privātuma politikas jaunākā versija vienmēr ir pieejama vietnē www.tta.lv.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

Šī privātuma politika tiek pārskatīta reizi 2 (divos) gados un atjaunināta atbilstoši vajadzībām.

Šī privātuma politika stājas spēkā no 2019. gada 1. marta un ir publiski pieejama tīmekļa vietnē www.tta.lv.

Augsti ētikas standarti

Labākā tiešās tirdzniecības prakse

Apskatiet LTTA Ētikas kodeksu →

Top