Tiešās tirdzniecības uzņēmumiem, kas ir asociācijas biedri, jādarbojas, ievērojot Ētikas kodeksu un jāstrādā kopā, lai popularizētu nozari varas iestādēs, patērātāju pārstāvjiem un visai sabiedrībai, veidojot sapratni, ticību un uzticamību tiešajai tirdzniecībai.

Daži no dalības ieguvumiem:

 •  Tā ir kvalitātes un uzticamības zīme patērētājiem, publiskām organizācijām un varas institūcijām;
 •  Iespēja būt redzamiem vietējā un starptautiskā mērogā;
 • Vienota balss vietējās varas institūcijās par juridiskiem jautājumiem, konsultācijās ar varas pārstāvjiem, kā arī nozares interešu pārstāvniecība;
 • Iespēja piedalīties un ietekmēt likumdošanas procesu;
 • Regulāra informācija par likumdošanas un citām izmaiņām, kas saistītas ar nozari;
 • Regulāra informācija par tiešās tirdzniecības nozares statistiku un tendencēm (vietējā un starptautiskā mērogā);
 • Komunikācijas iespējas ar vadošajiem nozares uzņēmumiem;
 • Aizstāvība, konsultācijas un palīdzība krīzes pārvaldībā;
 • Palīdzība jauniem dalībniekiem ienākt tiešās tirdzniecības nozarē;
 • Tirgus, patērētāju pētījumi & ieskats nozarē;
 • Izglītības & apmācību projekti.