Tiešā tirdzniecība var būt ļoti ienesīga gan pircējam, gan pārdevējam. Tomēr, dažkārt lietas var noiet greizi, un pircējs vai pārdevējs var palikt neapmierināti ar notikušo darījumu. Lai palīdzētu atrisināt asociācijas biedru problēmas, mums ir izveidota godīga un uzticama sistēma.

Katram uzņēmumam, kurš ir Latvijas tiešās tirdzniecības asociācijas biedrs, stingri jāievēro Ētikas kodekss, un neatkarīgais Kodeksa administrators atbild par Kodeksa administrēšanu un patērētāju sūdzību risināšanu.

Patērētāju apmierinātība
Parasti saka, ka patērētājs ar labu pieredzi var nevienam neko nepastāstīt, bet patērētāji ar sliktu pieredzi izstāstīs vēl 20 cilvēkiem. Tā kā tiešā tirdzniecība, galvenokārt, ir balstīta uz personīgām rekomendācijām, ļoti svarīgi, lai patērētāji būtu apmierināti ar tiešās tirdzniecības pieredzi. Mūsu Asociācijas biedri arī patiesi tic saviem produktiem un pakalpojumiem, un vēlas, lai viņu klienti būtu apmierināti un priecīgi sadarboties.

Iepirkšanās ar LTTA biedriem
Ja Jūs neesiet apmierināti ar iepirkšanās pieredzi, kas Jums bijusi ar LTTA biedriem, un Jums šķiet, ka rīcība bijusi neētiska, nelikumīga vai iespējams, bijuši Ētikas kodeksa pārkāpumi, ir izveidota sistēma, kas palīdzēs atrisisnāt Jūsu problēmu.

Nekavējoties sazinieties ar tirdzniecības pārstāvi un paskaidrojiet savus apsvērumus. Ja tirdzniecības pārstāvis nevar vai nespēj atrisināt Jūsu problēmu līdz esiet apmierināts, sazinieties ar tiešās tirdzniecības organizāciju un izskaidrojiet radušo situāciju.

Lai palīdzētu tiešās tirdzniecības organizācijai atrisināt Jūsu sūdzību, lūdzu, centieties, lai sūdzībā uzreiz būtu ietverta sekojoša informācija:

  • Darījuma datums un apraksts, piemēram, iegādātais produkts vai pakalpojums, tā vērtība un iesaistītās puses.
  • Ētikas Kodeksa pārkāpums, kas, jūsuprāt, ir pārkāpts.
  • Darbības, kuras esiet veikuši, lai atrisinātu problēmu, kā arī rīcības, ko puses veikušas, lai tās atrisinātu.
  • Esošais problēmas statuss.
  • Kādu Jūs vēlētos prioblēmas risinājumu.
  • Rēķinu vai citu saistīto dokumentu kopijas.

Ja uzņēmums Jūsu sūdzību joprojām nav atrisinājis, Jūs variet sūtīt sūdzību uz LTTA pa pastu vai e-pastu uz tta@tta.lv, un sūdzība tiks nodota neatkarīgajam Kodeksa administratoram. Kodeksa administratora lēmums ir saistošs asociācijas biedriem, bet ne patērētājam.

Rīcība ar ārvalstu TTA biedriem
Ja uzņēmums nav Latvijas TTA biedrs, bet ir citas valsts TTA biedrs, tad Jūs variet sūtīt savu sūdzību tās valsts TTA. Visas TTA, kuras ir PTTAF biedri, ir apņēmušās pakļauties Pasaules Rīcības kodeksam, kā minimums, ētikas standartu ievērošanā.

Pasaules Kodekss nodrošina ārpus-teritorijas efektu, kas nozīmē, ka Jūs esiet aizsargāts un variet iesniegt sūdzību pat tad, ja uzņēmums vai konsultants nav Jūsu valsts TTA biedrs.