LTTA No Comments

Latvijas tiešās tirdzniecības asociācija un izdevniecība Dienas bizness, sadarbībā ar banku Citadele un Latvijas biznesa sieviešu asociāciju „Līdere“ 2017. gada 12. janvārī organizēja konferenci sievietēm – uzņēmējām “Sievietes uzņēmējdarbībā – izaicinājumi un iespējas”. Konferencē, kas pulcēja vairāk nekā 200 dalībnieku, savus stāstus un profesionālo pieredzi atklāja veiksmīgas vietējās un ārvalstu sievietes – uzņēmējas. Konferences laikā tika prezentēti Amway globālās uzņēmējdarbības jaunākā pētījuma rezultāti, kas atspoguļo abu dzimumu galveno uzņēmējdarbības rezultātu tendences pasaules mērogā.

Amway globālās uzņēmējdarbības jaunākais pētījums liecina, ka pēdējo 4 gadu laikā sieviešu – uzņēmēju skaits Latvijā ir pieaudzis par vairāk nekā 4 % , 2015. gadā sasniedzot 40 % no kopējā vietējo uzņēmēju skaita. Salīdzinot ar citām valstīm ar strauji augošu ekonomiku, piemēram, Dāniju, kur 95 % respondentu pauž pozitīvu attieksmi pret sava uzņēmuma izveidošanu, Latvijā šis rādītājs sasniedz 87 %. “Trīs vaļi, uz kuriem balstās jebkura uzņēmējdarbība, ir motivācija, prasmes un iespējas. Mūsu pētījumu rezultāti liecina, ka lielākā motivācija sievietēm Latvijā sākt veidot savu uzņēmumu ir neatkarība (50 %), pašapliecināšanās (44 %) un papildu ienākumi (39 %). 40 % Latviešu apgalvo, ka viņiem piemīt uzņēmējdarbības uzsākšanai nepieciešamās iemaņas un resursi, tādēļ 54 % latviešu saka, ka viņi justos komfortabli klientus piesaistīšanā kā pašnodarbinātas personas Tātad, kā redzams, potenciālajiem un esošajiem uzņēmējiem nav nekādu problēmu ar motivāciju, prasmēm un izglītību, vienīgais solis, kas ir jāsper, ir – atrast un izmantot iespējas, ko uzņēmējdarbības vide var piedāvāt “, saka, Anderss Palzovs (Anders Paalzow), Stokholmas Ekonomikas augstskolas Rīgā rektors.

Finanšu aprēķini liecina, ka dzimumu atšķirību samazināšana darba tirgū līdz 2030. gadam visā pasaulē varētu palielināt ienākumus uz vienu iedzīvotāju par 20 % Turklāt sievietes – uzņēmējas 90 % savu ienākumu iegulda atpakaļ savā ģimenē un kopienā. Tāpēc nav šaubu, ka sievietes sniedz milzīgu ieguldījumu pasaules ekonomikas attīstībā, turklāt viņas gūst arī izcilus panākumus vietējās ekosistēmas –  sabiedrības un vides – labklājības uzlabošanā. “Sievietes ieliek sevi īpašu lomu rāmjos ar konkrētām ekspektācijām attiecībā uz šo lomu. Piemēram, uzņemoties mātes, nevis uzņēmējas lomas, sieviete, būdama mamma, sastopas ar nevajadzīgiem šķēršļiem ceļā uz panākumiem uzņēmējdarbībā. Tomēr nekas nekavē sievietes tikpat labi pildīt abas lomas vienlaikus”, apliecina Lafonna Šlēgele (LaVonn Schlegel), Starptautiskās uzņēmējdarbības institūta Kelleja skolas izpilddirektore.

Sieviešu – uzņēmēju konferences galvenais mērķis bija pārrunāt dominējošo uzņēmējdarbības vidi Latvijā līdz ar tās šķēršļiem un piedāvātajām iespējām, kā arī sieviešu izrādītās iniciatīvas un aktīvās intereses par sava uzņēmuma vadīšanu pieaugumu vietējā tirgū. Jaunākā statistika par vīriešiem un sievietēm uzņēmējdarbībā pasaules mērogā liecina, ka vairāk nekā 126 miljoni sieviešu visā pasaulē sāk nodarboties ar uzņēmējdarbību vai jau vada savu biznesu. Vairāk nekā 224 miljoni sieviešu ietekmē globālo ekonomiku, un vairāk nekā 112 miljoni sieviešu – uzņēmēju nodarbina vienu vai vairākus cilvēkus. “Lielāko starptautisko tiešās pārdošanas uzņēmumu prakse liecina, ka sievietes ienes uzņēmējdarbības vidē daudzveidību – uzņēmumu vadības struktūras, kurās abi dzimumi ir pārstāvēti vienlīdzīgi, gūst lielākus panākumus, nekā tikai viena dzimuma vadīti uzņēmumi. Sievietes, uzsākot nodarboties ar uzņēmējdarbību, sniedz lielāku tūlītēju ieguldījumu ekonomikā. Turklāt daudzi akadēmiskie pētījumi atklāj, ka patiesībā sievietēm ilgtermiņa attiecību veidošana padodas labāk nekā vīriešiem”, skaidro Tamuna Gabilaija (Tamuna Gabilaia), Pasaules Tiešās pārdošanas asociāciju federācijas (PTPAF) ģenerāldirektore.