LTTA No Comments

Saskaņā ar Pasaules tiešās tirdzniecības asociāciju federācijas (WFDSA) lēmumu Latvijas Tiešās tirdzniecības asociācija (LTTA) vēl vienu gadu tika atzīta par Zelta biedri par kompetenci asociācijas vadībā un veiksmīgu darbību.

Pasaules tiešās tirdzniecības asociāciju federācijas (WFDSA) novērtē nacionālās tiešās tirdzniecības asociācijas (TTA), lai novērtētu gan to sasniegumus dažādās darbības jomās, gan katras nacionālās TTA kompetenci asociācijas pārvaldības jomā. WFDSA reitingi un piemērotie standarti ir svarīgi, lai stiprinātu nacionālo TTPA organizatorisko un darbības spēju un palīdzētu tām uzlabot un vienkāršot savus pārvaldes procesus. Katrai nacionālajai Tiešās Tirdzniecības Asociācijai katru gadu ir jāiziet novērtēšanas procedūras, lai sasniegtu, uzturētu vai atjaunotu savu biedru statusu.