LTTA No Comments

Saskaņā ar Pasaules tiešās tirdzniecības asociāciju federācijas (WFDSA) lēmumu Latvijas Tiešās tirdzniecības asociācija (LTTA) vēl vienu gadu tika atzīta par Zelta biedri par kompetenci asociācijas vadībā un veiksmīgu darbību.

WFDSA veic visu valstu TTA ranžēšanu, lai novērtētu viņu sasniegumus dažādos darbības diapazonos, kā arī lai novērtētu katras valsts TTA izcilību asociācijas vadībā. WFDSA Tiešās tirdzniecības asociāciju klasifikācija un pielietotie standarti ir svarīgi, lai stiprinātu TTA organizatoriskās un darbības iezīmes un palīdzētu viņiem sasniegt efektīvāku pārvaldību. Katrai nacionālās tiešās tirdzniecības asociācijai katru gadu jāveic novērtēšanas procedūras, lai sasniegtu, saglabātu vai atjauninātu savu statusu.