LTTA No Comments

Tiešās tirdzniecības kopiena ir uz cilvēku orientēta nozare, un tāpēc mūsu galvenā prioritāte ir gan patērētāju, gan arī nozarē strādājošo veselības aizsardzība. Visi Latvijas Tiešās tirdzniecības asociācijas (LTTA) biedri ir apņēmušies ievērot un rīkoties saskaņā ar visiem valdības norādījumiem un kompetento iestāžu norādījumiem.

COVID-19 būtiski ietekmē cilvēku un uzņēmumu ierasto dzīvi, radot lielu slodzi visiem. Tas ir arī laiks, kad daži negodīgi tirgotāji diemžēl var veikt krāpnieciskas darbības. Mēs esam pārliecināti, ka ir ļoti svarīgi aizsargāt patērētājus no jebkādas neētiskas un nelikumīgas komerciālās prakses, kas cenšas izmantot patērētāju satraukumu par veselību saistībā ar COVID-19 situāciju un gūt labumu no tā, piemēram, izmantojot nepamatotas norādes, kas saistītas ar veselību un aizsardzību pret šo pandēmiju. Šāda prakse ir absolūti nepieņemama.

LTTA biedriem un to izplatītājiem – neatkarīgajiem partneriem – ir pienākums ievērot augstus ētikas standartus, kas noteikti LTTA ētikas kodeksā. LTTA ētikas kodekss aizsargā patērētājus un tiešos pārdevējus un nepārprotami aizliedz nepatiesus vai maldinošus apgalvojumus par produktiem no LTTA biedriem un to pārdevējiem. Arī Pasaules Tiešās tirdzniecības asociāciju federācija (WFDSA) un LTTA saviem biedriem ir izdevusi papildu vadlīnijas, cenšoties pastiprināt pasākumus, lai nodrošinātu precīzu un pilnīgi caurspīdīgu informāciju par produktiem un pretenzijām, ko ir izteikuši biedri un to neatkarīgās tirdzniecības vienības šīs COVID-19 pandēmijas laikā.

LTTA apņemas būt galēji neiecietīga pret jebkuru neētisku praksi, kas attīstās saistībā ar COVID-19. Asociācija izskatīs visas sūdzības, kas saistītas ar šāda veida darbību saskaņā ar Ētikas kodeksā noteikto kārtību, ar maksimālu rūpību un kā augstāko prioritāti.

Vienlaikus mēs vēlamies izteikt savu empātiju un solidaritāti visiem, kurus skārusi COVID-19 pandēmija, kā arī visiem, kas cīnās ar šo bīstamo vīrusu un dara visu, lai to apturētu un mazinātu tā kaitējumu sabiedrībai un valsts ekonomikai.