LTTA No Comments

Pagājušājā gadā kopējais mazumtirdzniecības apjoms tiešās tirdzniecības nozarē Latvijā pieauga par rekordaugstu 10,1 procentpunktu un sasniedza 75 miljonus eiro, neskaitot pievienotās vērtības nodokli. Vienlaikus par 2 procentpunktiem pieauga arī tiešajā tirdzniecībā iesaistīto cilvēku skaits, sasniedzot vairāk nekā 64 tūkstošus.

“Pērn tiešās tirdzniecības uzņēmumi un to pārdevēji veiksmīgi pielāgojās jaunajai realiātei, jo pandēmijas rezultātā noteiktie ierobežojumi iedrošināja pārcelt pārdošanu uz virtuālo vidi. Tas ļāva nozarei labi reaģēt uz pircēju mainīgajām vajadzībām un iepirkšanās paradumiem un vēl efektīvāk izmantot pieejamos digitālos rīkus – mobilās aplikācijas, mājaslapas, sociālos tīklus,” secina Baltijas Tiešās tirdzniecības asociācijas ģenerālsekretārs Gintauts Zalecks.

Gintauts Zalecks norāda, ka tirdzniecības ierobežojumu laikā tiešās tirdzniecības uzņēmumu speciālisti daudz aktīvāk izmantoja sociālos tīklus, kur sniedza konsultācijas un organizēja virtuālās preču demonstrācijas. Šādā veidā pavērās iespējas ne tikai konsultēt un apkalpot jau esošos klientus, bet arī atrast jaunus. Tajā pašā laikā nepieciešamība strādāt no mājām un regulāro ienākumu samazināšanās ļāva daudziem atklāt, ka tiešā pārdošana var būt elastīgs  veids, kā gūt papildu ienākumus vai pat sava biznesa uzsākšanas iespēja. Šī tendence vairāk izpaudās otrajā gada pusē, it īpaši pēdējā gada ceturksnī.

Koronavīrusa pandēmijas rezultātā cilvēki sāka vairāk uzmanības pievērst savai veselībai, tāpēc visvavairāk pieauga pieprasījums pēc labsajūtas un ar veselības uzlabošanu saistītām precēm, kā arī palielinājās šo preču pārdošanas apjoms citu preču kategoriju vidū, kuras pārdod tiešās tirdzniecības kompānijas. Šī tendence turpinās arī šajā gadā.

Salīdzinot rezultātus visās Baltijas valstīs, 2020. gadā tiešās tirdzniecības apjoms Lietuvā pieauga par 9,3% un Igaunijā – par 2,8%, sasniedzot attiecīgi 96 un 51 miljonu eiro. Tiešajā tirdzniecībā iesaistīto skaits pieauga par 1,2 % Lietuvā, bet samazinājās par 3,5% Igaunijā, attiecīgi sasniedzot 84 tūkstošus un 42 tūkstošus.

Fakti un skaitļi:

2020 gadā kopējais pārdošanas apgrozījums tiešās tirdzniecības industrijā Baltijas valstīs sasniedza gandrīz 222 miljonus eiro, tikmēr cilvēku skaits, kas iesaistīti tiešajā tirdzniecībā, bija gandrīz 191 tūkstoši.

Saskaņā ar Eiropas Tiešās tirdzniecības asociācijas Seldia (Seldia) datiem, ES valstu tiešās tirdzniecības uzņēmumu kopējais apgrozījums 2020. gadā bija vairāk nekā 27,3 miljardi eiro. Tiešās tirdzniecības uzņēmumi rada iespējas papildu ienākumu gūšanai vai privātai uzņēmējdarbībai vairāk nekā 6,6 miljoniem cilvēku.

Saskaņā ar Pasaules Tiešās tirdzniecības asociāciju federācijas (WFDSA) datiem, 2020. gadā kopējais apgrozījums tiešās tirdzniecības uzņēmumos, kas pieder federācijai, bija 179,3 miljardi ASV dolāru, un cilvēku skaits, kas iesaistīti tiešajā tirdzniecībā, bija vairāk nekā 125 miljoni, no kuriem 65 miljoni ir tiešās pārdošanas uzņēmēji, kuri attīsta savus individuālos uzņēmumus, strādājot pilnu vai pusslodzes darba  laiku.

Tiešā tirdzniecība 85% šajā industrijā iesaistītiem cilvēkiem ir papildu ienākumu avots, un 78% nodarbināto tiešajā tirdzniecībā ir sievietes.