LTTA No Comments

Tiešā tirdzniecība ir kļuvusi par izplatītu pārdošanas metodi, un ar interneta un sociālo mediju sniegtajām priekšrocībām mēs piedzīvojam tās popularitātes stabilu pieaugumu, un mūsdienu patērētājiem ir svarīgi spēt orientēties šis strauji augošās nozares noteikumos.


15. martā tiek atzīmēta Eiropas Patērētāju diena, un tā ir lieliska iespēja atsaukt atmiņā patērētāju tiesības, veicot pirkumus ārpus veikaliem, proti, iepērkoties attālināti (tiešsaistē, telefoniski, ar pasta pasūtījumu) vai iegādājoties preces tiešās tirdzniecības ceļā – mājās, darbavietās, tirgotāja organizētās ekskursijās vai produktu demonstrācijās. Ir vērts pieminēt, ka šīs patērētāju tiesības ir vienādas visās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

1. Tiesības atteikties no pirkuma 14 dienu laikā vai 12 mēnešu laikā

Svarīgi zināt, ka iepērkoties attālināti un ārpus veikala telpām, patērētāji ir tiesīgi 14 kalendāro dienu laikā no preču piegādes dienas atteikties no pirkuma un saņemt naudas atmaksu pilnā apjomā. Ja patērētājs ir iegādājies vairākas preces vienā pasūtījumā, bet preces tiek piegādātas atsevišķi, atteikuma termiņš beidzas 14 dienas pēc datuma, kurā patērētājs ir fiziski saņēmis pēdējo pasūtīto preci. Turklāt tirgotājiem jānodrošina patērētājiem pirkuma atteikuma veidlapa, ko patērētājs var (bet tam nav pienākums) izmantot, ja pārdomā un vēlas atteikties no darījuma, kas ir noslēgts attālināti vai sliekšņa tirdzniecības ceļā. Ne visi zina, ka sākotnējs maksimālais 14 dienu termiņš automātiski tiek pagarināts līdz 12 mēnešiem gadījumā, ja tirgotājs nav pienācīgi informējis patērētājus par tiesībām atkāpties no līguma. Tāpat ir vērts atcerēties, ka Ministru kabineta noteikumi Nr. 254 un Nr.255 ietver sarakstu ar precēm, uz kurām atteikuma tiesības neattiecas, piemēram, preces, kas ir izgatavotas atbilstoši patērētāja sniegtai specifikācijai vai ir nepārprotami personalizētas, preces, kas ātri bojājas vai kurām ir īss derīguma termiņš, aizzīmogotās (un pēc piegādes atvērtas) preces, kuras nav paredzētas atdot atpakaļ veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ u.c..

Tirgotājiem ir pienākums 14 dienu laikā kopš atteikšanās no līguma atmaksāt patērētājam par preci samaksāto naudu, tostarp piegādes izdevumus. Tirgotājs var neatmaksāt papildu piegādes izdevumus, ja patērētājs ir izvēlējies nestandarta piegādes metodi, piemēram, ātrāku un dārgāku piegādi. Tajā pašā laikā tirgotājs ir tiesīgs aizturēt naudas atmaksu līdz ir saņēmis atpakaļ atgriezto preci no patērētāja vai līdz brīdim, kad patērētājs ir iesniedzis dokumentus, kas apliecina preces atdošanu atpakaļ.

3. Preču atdošana atpakaļ un ar to saistītie izdevumi

Ja patērētājs nolemj atdot atpakaļ preces tirgotājam, likums nosaka patērētāja pienākumu atdot preci ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā, ja vien līgumā nav noteikts citādi, piemēram, tirgotājs pats ierodas pēc atpakaļ atdodamajām precēm. Ja pirms darījuma tirgotājs informēja patērētāju, ka līguma laušanas un preces atgriešanas gadījumā viņam pašam būs jāsedz preces atpakaļ atdošanas izdevumi, tad par preces atgriešanu patērētājs maksā pats. Pretējā gadījumā preču atpakaļ atdošanas izdevumus sedz tirgotājs. Tirgotājam ir arī pienākums pirms pirkuma veikšanas sniegt vismaz aptuvenas aplēses par maksimālajiem tiešsaistē vai pa pastu pasūtītu lielgabarīta preču, piemēram, dīvāna vai ledusskapja, atgriešanas izdevumiem, lai patērētājs var veikt apzinātu izvēli, pirms izlemj, no kura tirgotāja iegādāties preci. Kā arī, ja līgums ir noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, preces ir piegādātas uz patērētāja mājām līguma noslēgšanas brīdī un tās nevar parastajā kārtībā atdot atpakaļ tirgotājam pa pastu, tirgotājam ir pienākums uz sava rēķina ierasties pēc precēm.

4. Cenas caurspīdīgums, slēptu izmaksu aizliegums

Tirgotājam ir pienākums norādīt preces vai pakalpojuma kopējās izmaksas, kā arī informēt patērētāju par visām papildu izmaksām. Patērētājam, kurš veic pirkumu tiešsaistē, nav jāsedz izdevumi, par kuriem pirms pasūtījuma veikšanas viņš nav bijis pienācīgi informēts. Iepērkoties tiešsaistē, piemēram, pērkot aviobiļeti, tirgotājs pirkuma veikšanas procesā var piedāvāt papildu iespējas, piemēram, ceļojuma apdrošināšanu vai auto nomu. Tāpēc ir svarīgi zināt, ka visās ES dalībvalstīs ir aizliegts piedāvāt šādus papildpakalpojumus ar tā dēvētajiem „iepriekš atķeksētajiem» lauciņiem, kur patērētājam nākas izņemt ķeksīšus no šiem lauciņiem, ja tie nevēlas saņemt šādus papildpakalpojumus. Tirgotājs nedrīkst pieprasīt patērētājam par norēķināšanos ar kredītkarti (vai izmantojot citas maksāšanas metodes) maksāt vairāk nekā tirgotājam patiesībā izmaksā šādu maksāšanas metožu nodrošināšana. Tāpat tirgotājiem, kuri nodrošina karstās tālruņa līnijas, ļaujot patērētājiem sazināties ar tirgotājiem saistībā ar noslēgto līgumu, nav atļauts noteikt lielāku maksu nekā noteiktais pamattarifs telefona zvaniem.

5. Preču piegāde un atbildība

Tirgotājam ir pienākums veikt preču piegādi ne vēlāk kā 30 dienu laikā no līguma noslēgšanas datuma, ja vien nav norunāts citādi. Ja preces šajā termiņā nav piegādātas, patērētājam jāaicina tirgotājs veikt piegādi saprātīgā papildtermiņā. Patērētājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt līgumu, ja tirgotājs nespēj veikt preču piegādi noteiktajā papildtermiņā. Šis noteikums nav attiecināms uz gadījumiem, kad piegādes termiņa ievērošana ir būtiska, piemēram, kāzu kleitas piegādes gadījumā, kas tirgotājam jāpiegādā pirms kāzām. Tirgotājs ir atbildīgs par piegādes laikā notikušu preces bojāeju vai bojājumiem. Atbildību par preci patērētājs uzņemas tikai preces saņemšanas brīdī.

Jāpiemin, ka Latvijā minētās patērētāju tiesības un prasības pret tirgotāju tiešās tirdzniecības gadījumos jeb, kad darījums ir noslēgt ārpus uzņēmuma telpām, ir piemērojamas tikai, ja darījuma summa pārsniedz 35 EUR. Taču Latvijas Tiešās tirdzniecības asociācijas (LTTA) biedri pakļaujas «Rīcības kodeksam attiecībā uz patērētājiem», kas nosaka augstāku patērētāju tiesību aizsardzību, nekā tas ir noteikts tiesību aktos, līdz ar ko atsevišķos gadījumos var piedāvāt patērētājiem papildus palīdzību jautājumu un problēmu risināšanā.

Lai Jūsu iepirkšanās pieredze, veicot pirkumus attālināti vai tiešās tirdzniecības ceļā vienmēr būtu patīkama un droša, esiet informēti un neaizmirstiet par savām patērētāja tiesībām!