LTTA No Comments

Milānā 24. maijā Pasaules Tiešās tirdzniecības asociāciju federācijas (WFDSA) valdes sanāksmē Baltijas tiešās tirdzniecības asociācijas (Baltijas TTA) tika atzītas par zelta līmeņa tiešās tirdzniecības asociācijām par viņu augsto vadības kompetenci un sniegumu un piešķīra Baltijas TTA ar īpašo diplomu.

WFDSA veic visu valstu TTA ranžēšanu, lai novērtētu viņu sasniegumus dažādos darbības diapazonos, kā arī lai novērtētu katras valsts TTA izcilību asociācijas vadībā. WFDSA Tiešās tirdzniecības asociāciju klasifikācija un pielietotie standarti ir svarīgi, lai stiprinātu TTA organizatoriskās un darbības iezīmes un palīdzētu viņiem sasniegt efektīvāku pārvaldību. Katrai nacionālās tiešās tirdzniecības asociācijai katru gadu jāveic novērtēšanas procedūras, lai sasniegtu, saglabātu vai atjauninātu savu statusu.