LTTA No Comments

21.septembrī vairāk kā 100 nozares, pārvaldes un ieinteresēto organizāciju dalībnieki pulcējās Varšavā, lai atzīmētu 1. ikgadējās apaļā galda sarunas par Tiešās tirdzniecības nākotni, ko organizēja Seldia un Polijas TTA.

Nozares izaugsmes skaitļi

Konferences laikā Seldia paziņo jaunākos nozares izaugsmes skaitļus, kas parāda tirdzniecības apjomu izaugsmi 2010.gadā par 7,1%. Tiešās tirdzniecības pārstāvju skaits ir pieaudzis līdz pārsteidzošiem 4,5 miljoniem, no tiem 82% ir sievietes. Konferencē tiek izceltas iespējas, ko nozare piedāvā, īpaši sievietēm. 8 no 12 oratoriem ir sievietes.

Sievietes pilnvaras

Eiropas Parlamenta locekļu Malgorzatas Handzlik (Mrs. Malgorzata Handzlik) un Annas Marijas Corazza Bildt (Mrs. Anna Maria Corazza Bildt) ierašanās laikā, tika apsveikta nozares izaugsme. Abas EP locekles ir bijušas cieši saistītas ar šo nozari – M. Handzlik ir bijusi preses sekretāre pakalpojumu vadībā un A.M. Corazza Bildt preses sekretāre mazumtirdzniecības tirgus pārskatam.

Diskusija par sociālajiem medijiem

Tika uzsvērts, ka sociālie mediji, neapšaubāmi, ir iespēja, kuru nedrīkst ignorēt, vairāk kā draudus tiešās tirdzniecības biznesa modelim. Stratēģijai jābūt labi pārdomātai, un tā nav tikai iespēja starptautiskiem uzņēmumiem, bet tas ir arī viegls veids pat individuālam konsultantam, lai optimizētu pārdošanu.

Par patērētāju tiesībām

Viena no svarīgākajām vēstīm, ko ņemt vērā no šīs konferences, ir nepieciešamība runāt ar atbildīgajām institūcijām par to kā jaunā Eiropas patērētāju tiesību direktīva tiks iestrādāta nacionālajā likumdošanā.

Par pašregulāciju

Tiešās tirdzniecības sektors ir soli priekšā, iepazīstinot ar jauno Eiropas tiešās tirdzniecības ombudu. Tam būs jāsaskaras gan ar patērētāju sūdzībām, gan starpvalstu rakstura patērētāju sūdzībām, kuras dažādu iemeslu dēļ nevarēs atrisināt nacionālā Kodeksa administrators.

Nākošā ikgadējā apaļā galda tikšanās notiks 2012.gada 3.okotbrī.